Receptory węchu u ludzi – kontynuacja

Każdy człowiek posiada właściwy sobie zapach ciała, który jest cechą indywidualną uzależnioną między innymi od rasy. Na zapach człowieka składa się mieszanina wyziewu z ust (zawierająca zapachy z narządu oddechowego i pokarmowego), wyziewy skóry, wydzielin narządów płciowych oraz wydalin powstających w układzie pokarmowym i moczowym. Przy istnieniu wielu schorzeń dochodzą do tego dodatkowe zapachy. Zwierzęta należące do grupy Naczelnych wydzielają feromony, substancje wonne, które stymulują reakcje seksualne partnera. Niektórzy autorzy sądzą, że ludzie również wydzielają feromony przez gruczoły apo- krynne 8 oraz napletek mężczyzny i kobiety. Jeśli byłoby tak naprawdę, to i ludzie byliby nastawiani ,,do” i ,,od” przez zapach pochodzący z narządów płciowych osobnika przeciwnej pici (Kaplan, 1974). Strefa otaczająca odbyt posiada również wiele gruczołów apokrynnych, stanowiących pozostałość po narządzie zapachowym silnie wykształconym u niższych ssaków, a szczególnie rozwiniętym u piżmowców.

Za możliwością wskazującą na to, że węch u ludzi ma znaczenie dla czynności gonad przemawia zespół Kallmanna (eunuchoidyzm skojarzony z anosmią spowodowaną brakiem nerwu węchowego). Należy się też liczyć z możliwością, że hormony płciowe występujące w różnych ilościach u mężczyzny i kobiety przyczyniają się do podwyższenia lub obniżenia progu wrażliwości receptorów węchowych. Ostrość węchu wydaje się być regulowana przez poziom estrogenów (podobnie jak u zwierząt). Kobiety zdają się mieć większą ostrość węchu niż mężczyźni. Szczyt wrażliwości węchu u większości kobiet występuje wówczas, gdy nie znajdują się one w progesteronowej fazie cyklu. Jednakże opisywano kobiety, u których szczyt ostrości węchu występował właśnie w fazie progesteronowej cyklu jajnikowego. Wrażliwość węchu obniża się po usunięciu jajników, lecz powraca po podaniu estrogenów. Wycięcie przysadki mózgowej, wiodące do zaniku czynności jajników, również obniża ostrość węchu u kobiet. Pewną rolę w seksualności człowieka odgrywają sztuczne sygnały zapachowe (perfumy). Stymulujące seksualnie działanie perfum jest w istocie minimalne, chyba że odtwarzają one skojarzony z sytuacją seksualną zapach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>