Reedukacja nerwowo-mięśniowa

W nauczaniu napięć mięśni pcsturalnych obowiązuje zasada stopniowania trudności, toteż rozpoczyna się od pozycji najprostszych, najmniej skomplikowanych pod względem koordynacji. Taką pozycją .podstawową jest leżenie tyłem z kończynami dolnymi zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych oraz stopniowo leżenie bokiem, przodem, klęk podparty, klęk obunóż, jednonóż, pozycja stojąca.

W każdej z tych pozycji dodatkowym utrudnieniem jest zmiana położenia kończyn górnych i dolnych względem tułowia i, co za tym idzie, zmiana położenia środika ciężkości ciała.

Aktywizuje to jeszcze bardziej mięśnie posturalne w celu utrzymania równowagi. Napięcie mięśni powinno trwać 5-7 sekund, a po nim faza pełnego rozluźnienia z uwzględnieniem przeponowego toru oddychania. W trakcie wykonywania poszczególnych elementów zwraca się uwagę na zaangażowanie ćwiczącego i jego współdziałanie z terapeutą, którego stymulacja słowna ma istotne znaczenie podczas ćwiczeń.

Poprzez reedukacją nerwowo-mięśniową wyrabia się u ćwiczących odruch prawidłowej postawy i uzyskuje się lepszą koordynację ruchową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>