REPREDUKCYJNA FUNKCJA ZACHOWANIA SEKSUALNEGO

W zachowaniu seksualnym zawarte są także dalsze elementy istotne do tego, by reprodukcyjna funkcja zachowania seksualnego mogła być potencjalnie skuteczna. Wiadomo, że nie każdy akt konsumacyjny, prawidłowy pod względem struktury zachowania, ma szansę doprowadzenia do zapłodnienia. Aby ta szansa była realna, konsumacja musi być wielokrotnie powtarzana. Potrzeba seksualna gwarantuje owo ponawianie aktów konsumacji seksualnej. Wiadomo jednak, że w przebiegu procesu uczenia się potrzeba może być wzmacniana bądź osłabiana. Zaspokojenie potrzeby jest samo w sobie nagrodą za określone zachowanie i wzmacnia potrzebę. Brak takiego zaspokojenia prowadzi do frustracji i jest karą za określone zachowanie. Prowadzi to do osłabienia dążenia do ponawiania tegoż zachowania, a w ślad za tym do osłabienia doznawania potrzeby. Dlatego koniecznym warunkiem prawidłowości zachowania seksualnego jest to, aby nie wykluczało ono zaspokojenia potrzeby. Ponieważ reprodukcja jest możliwa tylko pod warunkiem uczestniczenia w zachowaniu seksualnym dwóch osobników przeciwnej płci, przeto zachowanie prawidłowe nie może z racji swej struktury wykluczać zaspokojenia potrzeby własnej i potrzeby partnera. Potencjalna możliwość zaspokojenia potrzeby seksualnej, traktowana jako sprawdzian prawidłowości zachowania, ma także dodatkowe znaczenie dla podmiotu: zaspokojenie potrzeby jest bowiem w kategoriach psychologicznych zjawiskiem pozytywnym, przywracającym stan równowagi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>