ROLA POTRZEBY SEKSUALNEJ W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Czynności seksualno-erotyczne człowieka stanowią w zasadzie akt społeczny, są realizowane prawie zawsze w drodze kontaktu dwojga ludzi, którzy spontanicznie lub w określonych celach pobudzają się nawzajem, wykonując pewne czynności natury intymnej, a więc takie, jakich nie wykonuje się wobec osób obcych. Partnerzy seksualni odsłaniają przed sobą nie lylko części ciała, których ukazywanie otoczeniu stanowi tabu, ujawniają również nie tylko swoje zalety, ale i defekty fizyczne, nie tylko siłę, ale i słabość, mówią do siebie słowa, których używa się tylko wobec osób bardzo bliskich. Wiele spośród manipulacji seksualnych, . sprawiających rozkosz, realizowanych bez pobudzenia erotycznego wywołuje wstręt. Konsekwencją kontaktów seksualnych w znacznej części wypadków są specyficzne związki między ludźmi, akt seksualno-ero- tyczny może dać człowiekowi poczucie mocy, władania inną osobą, może też doprowadzić do chęci stałych kontaktów obojga partnerów również w innych dziedzinach życia.

Należy też podkreślić, że przynajmniej w niektórych kręgach naszej kultury zalety i wady seksualne nie są traktowane tak jak inne cechy osobowości lub cechy fizyczne. Oziębłość płciowa u kobiety, impotencja u mężczyzny, a nawet bezpłodność są kwalifikowane społecznie na tej samej zasadzie co właściwości moralne, jak uczciwość, lojalność, prawdomówność lub właściwości statusu społecznego. Nie są traktowane tak jak zapalenie woreczka żółciowego, słaba pamięć lub nawet inwalidztwo fizyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>