Rola trzonu macicy w mechanizmie zapłodnienia

Trzon macicy odgrywa dużą rolę w mechanizmie zapłodnienia ze względu na warstwę mięśniową i związane z nią skurcze macicy oraz ze względu na błonę śluzową wyściełającą jamę macicy, zachodzące w tej błonie procesy związane z cyklem macicznym i z kontaktem z nasieniem.

Zmiany napięcia warstwy mięśniowej macicy w czasie cyklu reakcji seksualnych kobiety, przejawiające się skurczami trzonu w czasie orgazmu oraz wtórnym jego zwiotczeniem są przedmiotem kontrowersji w zakresie ich znaczenia dla mechanizmu zapłodnienia. Szczególnie ostrym kontrowersjom, i to w ostatnich latach, podlega hipoteza aspiracyjna, głosząca, że w czasie orgazmu lub tuż po nim dochodzi do wystąpienia ujemnego ciśnienia w jamie macicy, które powoduje wsysanie nasienia. Masters i Johnson (1966) posługując się odpowiednimi elektrodami, środkiem cieniującym i zdjęciami radiologicznymi stwierdzili, że skurcze macicy zachodzące w czasie orgazmu mają charakter wypierający, a nie ssący. Wypowiadają się oni przeciwko hipotezie aspiracyjnej. Fox, Wolff i Baker (1970) posługując się radiotelemetryczną kapsułką ciśnieniową stwierdzili zmiany ciśnienia zachodzącego w jamie macicy w czasie i tuż po orgazmie. W czasie orgazmu ciśnienie to wzrastało do 40 cm słupa wody, po czym nagle spadało do ciśnienia ujemnego wynoszącego minus 25 cm słupa wody. Te zmiany ciśnienia świadczą o tym, że hipoteza aspiracyjna ma fizjologiczne uzasadnienie oraz jej rola w mechanizmie zapłodnienia powinna być poddawana dalszym badaniom. Natomiast hipoteza czopa śluzowego (Kristellera) zakładająca wypychanie go z szyjki macicy w czasie orgazmu, po czym wciąganie z powrotem wraz ze znajdującymi się w nim plemnikami nie znajduje potwierdzenia w świetle badań nad fizjologicznymi mechanizmami zapłodnienia. Warto wspomnieć, że Fox i Knaggs (1969) stwierdzili u dwóch kobiet obecność oksytocyny w surowicy krwi obwodowej w czasie orgazmu. Znaczenie jej w obecnych warunkach nie może być zadowalająco wytłumaczone. Z uprzednich badań wiadomo, że oksytocyna wywiera nikły wpływ na nieciężarną macicę, jednakże jej oddziaływanie na ma- cicę w fazie orgazmu może być odmienne i nie zostało dotychczas zbadane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>