Róumouprawnienie a seksualność mężczyzn

Ogólnie mówiąc, rejestruje się dodatni i ujemny wpływ równouprawnienia na seksualność mężczyzn. Dodatni związany jest z docenianiem kobiety jako równorzędnej partnerki seksualnej. W zakresie życia małżeńskiego mężczyźni coraz częściej traktują kobietę nie (lub nie tylko) jako partnerkę seksualną, która ma im dostarczyć rozkoszy seksualnej, ale jako osobę, z którą wspólnie ponoszą ciężary życia. Ujemny wpływ związany jest z wymaganiami stawianymi im przez kobiety oraz z lękiem mężczyzn, czy tym wymaganiom podołają. W wielu przypadkach kobiety, w mniemaniu mężczyzn, stają się sędziami oceniającymi ich sprawność seksualną, wobec czego zaczynają oni odczuwać „tremę egzaminacyjną”. W takich przypadkach łatwo dochodzi do rozwoju zaburzeń seksualnych u mężczyzn, których wyczulenie prestiżowe oraz obawa przed „kompromitacją” w dziedzinie seksualnej są powszechnie znane. Jeśli więc przemiany zachodzące u kobiet – w wyniku równouprawnienia – uzna się za proces twórczy, to przemiany zachodzące u mężczyzn można uznać tylko za proces przystosowywania się.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>