Seks jako wartość

Seks jako wartość można opisywać genetycznie, jako wyłanianie się tej wartości, i w sferze odrębnych działań, i w sferze ideologii, jako zmiany, którym ulegała jego ocena ze względu na jego związek z innymi po- 21 – Seksuologia społeczna krewnymi wartościami („naturą”, rodziną, zdrowiem, czy „nowoczesnością”). Interesuje nas zarówno jego autonomizacja w kulturze, jak i stawanie się obiektem – wartością szeroko akceptowaną przez jednostki.

Seks jako wartość można opisywać funkcjonalnie, ze względu na potrzeby ludzi i interesy grup, które zaspokaja i którym służy (rodzina, para, państwo). Występują one w kontekście norm ustalonych ze względu na znaczące społecznie wartości „wyższego rzędu” (np. monogamia ograniczająca ekspresję seksualną ze względu na rodzinę). Termin „funkcjonalny” zawiera element oceny pozytywnej podobnie jak termin „dysfunkcjonalny”, obok ambiwalencji, element oceny negatywnej.

Seks jako wartość w sensie aksjologicznym, jako przyznanie znaczenia, pojawia się w biografii człowieka wcześnie, w dzieciństwie. Pojawia się i jako reakcja wyuczona nawykowo (zakrywanie organów płciowych), i jako myśl przyznająca znaczenia zdarzeniom między innymi ludźmi, organom płciowym, zachowaniom własnym w sferze seksu. Nie ulega wątpliwości, że dopiero na tle dostarczonych przez otoczenie znaczeń, informacji, ocen estetycznych, nakazów i zakazów moralnych oraz wynikających z nich zachowań, kształtuje się przeżycie wartości. Stąd też bierze się prymat chronologiczny myślenia o seksie (niesamodzielnego, schematycznego i nieraz błędnego) nad przeżyciem wartości seksu. Przeżycie wartości jest tego typu percepcją, w której element motywacyjno- -wartościujący postawy uwalnia się od rozumowania krępowanego przekonaniami, jak i emocjonalnego odczuwania skrępowanego namiętnością czy źle odczytanym (skonkretyzowanym, zmentałizowanym) napięciem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>