Skrzywienia porażenne

Skrzywienia porażenne (ryc. 45 b) są długołulcowe (powyżej 7 kręgów) i mają małe krzywizny wyrównawcze. Skoliozy piersiowo-lędźwiowe mają kształt litery C. Skoliozy idiopatyczne (ryc. 45 a) mogą być różnorodne. Skrzywienia wrodzone (ryc. 45 c), także na tle nerwiakowłókniakowatości, bywają krótkołukowe (poni- żej 7 kręgów), mogą być połączone z kifozą lub lordozą i towarzyszą im długo- łulcowe skrzywienia wyrównawcze.

Określenie etiologicznej przynależności skoliozy ma znaczenie dla ustalenia dalszego rokowania i leczenia, bowiem skrzywienia porażenne i paretyczne, a także wrodzone z jednoczesnym komponentem porażennym, pogarszają się szybciej, zwłaszcza w okresie skoku wzrostowego. Również skoliozy niemowlęce rokują niepomyślnie ze względu na długi okres ich rozwoju, trwający do ukończenia pokwi- tania. Ze skolioz idiopatycznych gorsze rokowanie ma grupa ataktyczna i pare- tyczna. Wszystkie skoliozy nie wyleczone bądź nie ustabilizowane operacyjnie pogarszają się w 4-5 dziesięcioleciu życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>