Sporne metody część 2

Podobnie, zdaniem tak rozumujących ekspertów, ponieważ dziewczynki zachodzą nieraz w ciążę już w 11 roku życia, trzeba wszystkim dziewczętom już w 10 roku życia udzielić pełnej informacji na temat antykoncepcji. Trzeba przyznać, że w tym punkcie właśnie eksperci szwedzcy bardzo twardo bronią swego stanowiska. Eksperci duńscy są mniej „awangardowi” od Szwedów i proponują, aby pełnej informacji o antykoncepcji udzielać młodzieży w 13 roku życia, a więc w tym wieku, który jest dostatecznie bliski, ale niezbyt wczesny w porównaniu z dość częstym wiekiem rozpoczynania życia płciowego. Inne kraje mają tendencję do jeszcze większego opóźnienia wieku udzielania tych informacji. Według wyników badań porównawczych przeprowadzonych w 18 krajach Europy w 1974 r. (Kozakiewicz i Rea, 1975), przeciętny wiek rzeczywistego udzielania informacji o antykoncepcji wynosił w Austrii 11-14 lat, w Belgii 15-18 lat, w Wielkiej Brytanii 15 lat, w Finlandii 14 -16 lat, w RFN -13-14 lat, w NRD -14 lat, we Włoszech ponad 14 lat, w Szwecji 12 lat i w Danii 11-13 lat. Trzeba więc uznać, że choć sama zasada wyprzedzenia czasowego w wychowaniu seksualnym została przez ekspertów przyjęta, to w szczegółach co do jej stosowania w praktyce zgody wciąż nie ma.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>