STANOWISKO GIRARDA

Nie występowało ono u chorych na pokrzywkę ani u osób, których krwi użyto jako kontroli. Zjawisko to występowało w ciągu pierwszych dni po wystąpieniu zmian skórnych i ustępowało po tygodniu od ich pojawienia się. Przyczyna obserwowanych zmian nie została wyjaśniona. ‚

Być może zależą one od pobudzenia limfocytów in vivo przez antygeny lub kompleksy immunologiczne.

Wprawdzie wzrost liczby komórek blastycznych we krwi obwodowej w przebiegu zmian polekowych nie jest swoisty, gdyż stwierdzano go również w przebiegu innych chorób o podłożu immunologicznym, być może jednak test ten będzie mógł służyć jako dodatkowe kryterium rozpoznawania zmian polekowych, jeżeli dalsze badania potwierdzą występowanie tego zjawiska.

Podsumowanie. Oceniając dane o najbardziej znanych testach wykonywanych w celu wykrywania uczulenia na leki, należy zgodzić się ze zdaniem Girarda [20], że żaden z nich nie spełnia warunków testu idealnego, a jedynym niekiedy możliwym wnioskiem z uzyskanych wyników jest to, że w organizmie wystąpił odczyn immunologiczny pod wpływem określonego leku. Nie przesądza to o patogenezie zmian klinicznych.

Wydaje się więc, że należy obecnie wykonywać wszystkie dostępne testy, co do których wiadomo, że mogą wykryć uczulenie na dany lek. Rozpoznanie należy ustalać na podstawie łącznej oceny wyników przeprowadzonych testów, danych z wywiadu, obrazu klinicznego i przebiegu zmian.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>