STOSOWANIE BARBITURANÓW

Barbiturany stosowane w dawkach leczniczych nie wpływają na kur- czliwość mięśni macicy, natomiast zmniejszają napięcie błony mięśniowej przewodu pokarmowego, zmniejszają wydzielanie soków trawiennych i hamują ruchy perystaltyczne jelit i żołądka. Odruch wymiotny jest zahamowany, ale wskutek zwiotczenia mięśnia okrężnego wpustu oraz mięśni przeiyku, może dojść do ulewania się zawartości żołądka do gardła i przedostania się kwaśnej treści pokarmowej do tchawicy i do układu oddechowego, co może być powodem groźnego powikłania znanego pod nazwą zespołu Mendelsona [1, 7],

Podczas stosowania barbituranów obserwuje się wzrost poziomu hormonu antydiuretycznego, obkurczenie naczyń nerkowych i zmniejszenie przesączania kłębkowego. Nie powinny być więc te leki stosowane w ciężkich schorzeniach nerek i wątroby.

Przeciwwskazaniami do stosowania barbituranów są: porfiria, dychawica oskrzelowa, stany zmniejszonej objętości wyrzutowej serca (wstrząs, tamponada serca), duża utrata krwi oraz podeszły wiek ze znaczną miaż- ( dżycą. W tym ostatnim przypadku może wystąpić reakcja paradoksalna, zamiast uspokojenia i snu – pobudzenie.

Uczulenia na barbiturany występują bardzo rzadko [7], Propanidid (Epontol) jest pochodną eugenolu, wykazuje silne, krótkotrwałe działanie nasenne i przeciwbólowe. Po podaniu dożylnym propa- nididu spostrzega się zaburzenia czynności układu krążenia, czynności oddechowej i drażniące działanie miejscowe [13], Już w czasie wstrzykiwania tego środka dochodzi do znacznej hiperwentylacji. Poprzedza ona krótkotrwały okres bezdechu. O ile za wzmożoną wentylację czyni się odpowiedzialnym wpływ propanididu na płucne receptory rozciągania, o tyle przyczyna bezdechu jest dotychczas nieznana,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>