Świerzbiączka przewlekła pospolita

Świerzbiączka przewlekła pospolita (prurigo chronica vulgaris, neurodermitis). W patogenezie tego schorzenia, obok innych czynników, wybija się na pierwszy plan chwiejność uczuciowa idąca w parze z nieswoistą nadwrażliwością skóry na działanie rozmaitych czynników wewnętrznego i zewnętrznego pochodzenia. U chorych stwierdza się często inne schorzenia alergiczne (najczęściej dychawicę oskrzelową) albo te choroby istnieją u ich rodziców.

Świerzbiączka przewlekła pospolita występuje w postaci ogniskowej (neurodermitis circumscripta), która ogranicza się tylko do pewnych miejsc, zdarza się tylko u osób dorosłych i cechuje się występowaniem silnie swędzących (zazwyczaj nielicznych) ognisk zliszajowacenia — oraz w postaci rozsianej (neurodermitis disseminata), która ma wiele innych nazw: dermatitis atopica, endogenes Ekzem, spâtexsudatives Ekzematoid itd., co stwarza trudności w zrozumieniu istoty tego przewlekłego schorzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>