alergen tagged posts

ALERGICZNE CHOROBY SKORY

ZMIANY ALERGICZNE WYPRYSKOWATE POWIERZCHOWNE (EPIDERMODERMIT1S ALLERGICA, ECZEMATISATIO ALLERGICA)

Zwrócono wyżej uwagę na kliniczne cechy wykwitów określające postaciowo zmiany wypryskowate i podkreślono wielopostaciowość tych wykwitów. W początkach rozwoju zmian wypryskowatych pojawiają się pęcherzyki leżące na rumieniowatym podłożu. Pęcherzyki te pękają lub bywają rozdrapywane i powstają nadżerki sączące lub pokrywające się strupami, a gdy dołączy się wtórne zakażenie ropne, mogą powstać krosty, strupy liszajcowate i silniejsze zaczerwienienie i obrzęk skóry. A zatem wypryskowate ognisko chorobowe wykazuje wyraźny polimorfizm zmian, który stanowi zasadniczą cechę kliniczną wypryskowatości rozmaitego pochodzenia.

Dalej