eczematisalio tagged posts

CHOROBY SKÓRY POCHODZENIA CHEMICZNEGO

Rozmaite ciała chemiczne drażniące lub żrące, działające na skórę od zewnątrz, mogą wywołać uszkodzenia skóry różnego nasilenia, od powierzchownych zmian wypryskowatych aż do oparzeń chemicznych tkanki skórnej.

Dalej