Technika paryska

– a) Technika paryska ma na celu zniszczenie wszystkich komórek nowotworowych w czasie jednego dłuższego stosowania radu. Opiera się ona na teorii, że komórki raka mogą ulec pewnemu uodpornieniu na następne naświetlania radem, jeżeli początkowo były poddane niedostatecznemu naświetlaniu, a więc zbyt słabemu działaniu promieniami „gamma“, by mogły ulec zniszczeniu.

Rad w technice paryskiej stosowany jest w 6 rurkach platynowych, z których 4 zawierają po 13,3 mg soli radowych, a dwie po 6,6 mg. Aplikatory mają 20 mm długości, a rad zajmuje środkowe 15 mm. Rad zakłada się zarówno do macicy (dwie rureczki po 13,3 mg radu oraz 1 rureczka a 6,6 mg), jak do sklepień pochwy (tównież dwie rureczki po 13,3 mg i jedna a 6,6 mg). Ściany platynowych rurek zakładanych do pochwy są grubsze.

W dniu poprzedzającym założeniu radu dokonuje się rozszerzenia szyjki macicznej za pomocą dilatatorów Hegara. Aplikator, przeznaczony do jamy macicy, zrobiony jest z miedzi i zawiera zwykle trzy rureczki z solami radu, ułożonymi jedna za drugą. Do naświetlania przymaciczy używa się dawek po 13,3 mg, z których jedna działa poprzez sklepienie prawe, druga przez lewe. Rurki z solami radu zakłada się do wnętrza dwóch korków (lewego i prawego), umieszczonych na końcach sprężynowego przyrządu, tzw. kolpostatu. Po założeniu kolpostatu oba aplikatory korkowe leżą w prawym i w lewym sklepieniu pochwy, przytrzymywane tam za pomocą sprężyny, co ułatwia naświetlanie podstawy więzadel szerokich na dużej przestrzeni. Trzecia rureczka pochwowa, zawierająca 6,6 mg radu, umieszczona zostaje pośrodku dotykając części pochwowej..

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>