Toksyczność 5-fluoro-uracylu

Stwierdzono, że nasilenie niepożądanych działań leków z tej grupy zależy w dużej mierze od sposobu ich podawania. Toksyczność 5-fluoro- uracylu stosowanego w powolnym wlewie kroplowym, w ciągu 8 h jest o połowę mniejsza od toksyczności powodowanej szybkim wstrzyknięciem tej samej dawki leku.

Kolchicyna ze względu na swoje działanie przeciwzapalne jest stosowana w leczeniu dny. Podawana w dawkach większych, wywołujących działania cytotoksyczne, uszkadza układy komórek o dużym nasileniu aktywności mitotycznej, tj. szpiku, a następnie komórki jelita. Oprócz aplazji szpikowej uszkadza funkcję jelita cienkiego, powoduje nudności, wymioty oraz biegunkę.

Demekolchicyna, jakkolwiek w ogólnym sensie jest 30 razy mniej toksyczna od kolchicyny, powoduje wybiórczo w stosunku do szpiku i jelita objawy podobne.

Winblastyna może powodować zanik i zapalenie błony śluzowej jelita, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej połączoną z bólem w okolicy ślinianek przyusznych. Objawy te obserwowano przy stosowaniu większych dawek leku.

Winkrystyna wykazuje podobne działanie niepożądane. Po stosowaniu tego leku obserwowano zapalenie języka i owrzodzenia w jamie ustnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>