Uczenie się reakcji unikania

Stwierdzono, że samice szczurów uczą się reakcji unikania szybciej niż samce. Na przykład, jeżeli przed zadziałaniem wstrząsem elektrycznym podaje się sygnał dźwiękowy lub świetlny, po którym szczur może wykonać czynność, która go od tego wstrząsu uchroni, to samica uczy się wykonywać taką reakcję szybciej niż szczur samiec. Zdolność ta zmniejsza się, jeżeli w okresie noworodkowym samicom szczurów poda się androgeny.

Stwierdzono, że samice szczurów wykazują większą aktywność na otwartej przestrzeni niż samce. Szybciej również opuszczają one klatkę i dokonują penetracji otwartej przestrzeni. Podawanie samicom w okresie noworodkowym androgenów powoduje u nich osłabienie powyższego zachowania.

Również u ludzi zróżnicowanie nie związanego z reprodukcją zachowania wydaje się zależeć w dużym stopniu od wpływu płodowych androgenów. Obserwacje Moneya i Ehrhardta (1968) sugerują, że nawet subtelne zróżnicowanie zachowania pomiędzy chłopcami dziewczętami, przejawiające się w czasie ich zabaw, jest zdeterminowane w dużym stopniu przez wpływ androgenów w okresie życia płodowego. Autorzy stwierdzili mianowicie, że córki matek, które w okresie ciąży pobierały progesteron, wykazywały bardziej chłopięce zachowanie. Spośród badanych dziesięciu takich dziewcząt – dziewięć wykazywało chłopięce zainteresowania i preferowało gry i zabawy chłopięce, interesując się jedynie minimalnie lalkami lub zabawkami dziewczęcymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>