WPŁYW NEUROLEPTYKÓW

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy jest dość złożony. Poza oddziaływaniem przez układ autonomiczny, zwracano uwagę na bezpośredni wpływ tych leków na mięsień sercowy [3, 108] i skład krwi krążącej [88-, 107], Do najczęściej opisywanych zmian należą zaburzenia regulacji ciśnienia tętniczego krwi i czynności serca. Jakkolwiek mechanizm działania ieków fenotiazynowych w tym zakresie nie jest do końca wyjaśniony [10], to jednak powszechnie uważa się, że spadek ciśnienia krwi po pochodnych fenotiazyny spowodowany jest ich adrenolitycznym działaniem, a przyspieszenie czynności serca ma charakter wyrównawczy [7, 27], Objawy te występują wyraźniej po pozajelitowym podaniu leku, szczególnie w większych dawkach [10], Większe spadki ciśnienia krwi, np. o 5,3 kPa (40 mm Hg), szczególnie ortostatyczne, obserwuje się u ok. 15%

– 148 leczonych [68]. Na ogól mają one charakter przejściowy i nie stanowią bardzo poważnego niebezpieczeństwa. Niekiedy jednak gwałtowne spadki ciśnienia mogą mieć niebezpieczne następstwa w wyniku upośledzenia krążenia wieńcowego lub mózgowego [62], Dłużej utrzymujące się niskie ciśnienie może mieć również niekorzystny pośredni wpływ na metabolizm i wydalanie leków [10]. Obniżenie ciśnienia tętniczego częściej obserwowano przy stosowaniu pochodnych alifatycznych fenotiazyny niż piperazynowych lub piperydynowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>