Wskazania do bronchoskopii

Wskazania do bronchoskopii. Bronchoskopii należy poddać każde dziecko:

– 1) chore na gruźlicę, u którego wystąpiła niedodma segmentu, płata lub całego płuca

– 2) u którego wystąpiła rozedma jednego płuca z równoczesną nie- dodmą drugiego płuca w tych przypadkach występuje równomierne przesunięcie całego śródpiersia w stronę płuca niedodmowego

– 3) w stanie niedodmowo-rozedmowym naprzemiennym

– 4) z gruźlicą jamistą płuc przed leczeniem zapadowym (bardzo ważne wskazania w okresie, kiedy powszechnie stosowano leczenie zapadowe)

– 5) ze stwierdzonym zakażeniem gruźliczym, jeśli po chorobach zakaźnych, zwłaszcza po odrze i grypie, wystąpi uporczywy napadowy kaszel jak w przebiegu krztuśćca, kaszel szczekający, utrzymujący się dłuższy czas. Wystąpienie nawet niewielkich zmian niedodmowych w tych .przypadkach jest wskazaniem do natychmiastowej bronchoskopii

– 6) gruźlicze z nagłymi wyskokami ciepłoty ciała, z równoczesnym napadowym kaszlem

– 7) z nagłymi jednostronnymi wysiewami w poszczególnych płatach jednego płuca, w całym jednym płucu, przypominającymi prosówkę gruboplamistą. Stan taki może być następstwem zatkania szeregu oskrze- lików ziarnami mas serowatych, wchłoniętych w drobne oskrzela w następstwie przebicia się zserowaciałego węzła. Gruboplamiste cienie na zdjęciach przeglądowych mogą być drobnymi ogniskami niedodmowymi

– 8) gruźlicze, podejrzane o marskość płuca z rozstrzeniami. Przypadki te powinny być poddane następnie bronchografii

– 9) z długotrwałym kaszlem krupowym, z objawami duszenia się (podejrzenie zmian swoistych tchawicy lub wpuklony węzeł przytchawiczy)

– 1-0) z jamami nadymanymi

– 11) z nie wyjaśnionymi: wysokim opadem, suchym kaszlem, z dodatnim odczynem tuberkulinowym, bez uchwytnych zmian fizykalnych. Również nie wyjaśnione przypadki krwioplucia, które mogą mieć przyczynę w nieznacznym krwawieniu świeżo wytworzonej przetoki (mi- kroprzetoki)

– 12) z nie wyjaśnioną niedodmą przy ujemnej próbie tuberkulinowej

– 1.3) przed operacjami na tkance płucnej.

Przeciwwskazania do bronchoskopii są następujące:

– 1) daleko posunięte charłactwo z bardzo wysoką ciepłotą ciała

– 2) ciężki przebieg choroby zakaźnej

– 3) okres wylęgania błonicy, jeśli zaszła możliwość zakażenia. W tych przypadkach można odczekać, aż minie okres inkubacji, pod warunkiem, że stan płuc na to pozwala

– 4) gruźlica krtani i gardła (z wyjątkiem groźnych dla życia narastających niedrożności tchawicy i oskrzeli

– 5) gruźlica kręgów szyjnych. Gruźlica kręgów piersiowych nie stanowi przeciwwskazania, z wyjątkiem stanów ciężkich

– 6) świeże stany po operacjach jamy brzusznej. Napady kaszlu w czasie znieczulania, a nieraz i wziernikowania, mogłyby spowodować rozerwanie słabo zrośniętych powłok. Wyjątek stanowić mogą jedynie przypadki groźnej duszności. Chorych po świeżych operacjach jamy brzusznej należy wziernikować w znieczuleniu ogólnym, o ile ich stan na to pozwala.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>