Wyniki leczenia energią promienistą

W ocenie wyników leczenia raka szyjki energią promienistą obowiązuje dotąd – ze względów statystycznych – pięcioletni okres od zastosowania terapii, jakkolwiek w ostatnich czasach pewni badacze domagali się, aby okres ten przedłużyć do lat dziesięciu.

W doborze odpowiedniej metody leczenia radem raka części pochwowej istnieją dótąd różnice zdań, które dowodzą, iż osiągniętych w obecnym czasie korzystnych wyników terapii energią promienistą nie uważa się jeszcze za ostateczne. Już dzisiaj jednak, na podstawie statystyk podanych do wiadomości przez największe instytuty radowe świata, można wnioskować, że najlepsze rezultaty uzyskano przez naświetlanie radem od wewnątrz w połączeniu z głęboką terapią rentgenowską albo z naświetlaniem na odległość „bombą radową“. Metoda zastosowania wyłącznie naświetlania radem na odległość (telecurietherapia) stosowana była głównie do leczenia przypadków bardzo zaniedbanych i prawdopodobnie równie trudnych do leczenia innymi sposobami naświetlania.

O przeciętnym odsetku wyleczeń raka szyjki macicznej przy zastosowaniu samego radu dobre pojęcie dało zestawienie Organizacji Służby Zdrowia przy Lidze Narodów (ogłoszone jeszcze w r. 1938) oparte na statystykach, podanych przez 16 ośrodków leczniczych na obu półkulach. W myśl tego zestawienia bezwzględny odsetek wyleczeń wynosił po pięciu latach 24,2%. Cyfry te uległy jednak w ostatnich dziesięciu latach dalszemu polepszeniu (około 30% wyleczeń).

Nie ulega wątpliwości, że wyniki terapii energią promienistą zależą w pierwszym rzędzie od stadium, w którym zaczyna się leczenie nowotworu. Początkowe, stwierdzone wyłącznie przy pomocy kolposkopu, przypadki raka części pochwowej dają 100% wyleczenia. Już jednak cyfry wyleczenia podane dla raka w stadium I wahają się między 30-67%. Dla raka w stadium 11 wyniki wyleczenia podane przez rozmaite zakłady wynoszą od 25-52%, a dla raka w stadium III – od 5-30%. Jest jednak rzeczą znamienną, że w myśl zestawienia Lacassagnea i in. za czas od 1919-1932 (Instytut Radowy w Paryżu – Fundacja Curie) wyniki leczenia raka .szyjki macicznej w stadium IV wynosiły 4%.

Względnie dużo pacjentek po leczeniu energią promienistą raka szyjki macicznej umiera na schorzenia nie mające z nim bezpośredniego związku, np.ana choroby serca, nerek, przemiany materii itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>