WYNIKI LECZENIA ZABURZEŃ JAJECZKOWANIA – DALSZY OPIS

Stopień III (ciężki) to pojawienie się dużych cyst w jajnikach, objawów przesięku w jamie otrzewnej, a czasem przesięku w jamie opłucnej. Pojawia się intensywny ból brzucha, zaburzenia oddychania, zagęszczenie krwi obwodowej, hiperaldosteronizm, uszkodzenie naczyń włosowatych, zatrzymanie jonów Na+ i Cl-, a na skutek hiperestrogenizmu wzmożona agregacja krwinek płytkowych. Rozwinąć się też może zespół zakrzepo- wo-zatorowy.

Postępowanie lekarskie przy ciężkim stopniu nadmiernego pobudzenia powinno koncentrować się na leczeniu zaburzeń wodno-elektrolitowych. Wskazana jest ostrożność przy stosowaniu leków moczopędnych. Laparotomía jest wskazana jedynie przy objawach pęknięcia cysty i podejrzeniu wewnętrznego krwawienia.

Patogeneza zespołu tzw. hiperstymulacji nie jest jasna. Część objawów zależy prawdopodobnie od hiperestrogenizmu, podczas gdy inne zależą od zaburzeń ciśnienia wewnątrzbrzusznego i podrażnienia otrzewnej. Badania doświadczalne wskazują, że objawy hiperstymulacji rozwijają się w następstwie masywnej luteinizacji wielu pęcherzyków jajnikowych. Objawy kliniczne zwykle pojawiają się 5-10 dni po pierwszej dawce HCG z tym, że podawanie samego HCG nie wywołuje nigdy nadmiernego pobudzenia. Natomiast już podczas podawania samego HMG mogą pojawić się te objawy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>