Zadania i postawy – rozwinięcie

Staje się celem działania jednostki, szczególnie wtedy, gdy cel silnie się autonomizuje, a standardy normatywne są silnie zinternalizowane. Sięgnijmy do przykładów. Zadaniem osobistym wielu kobiet jest (czy było?) znalezienie partnera do małżeństwa, tak jak zadaniem osobistym wielu mężczyzn jest znalezienie partnerki seksualnej. Przesłanką takich działań bywa rozbieżność między indywidualnym standardem materialnym, zdrowotnym, towarzyskim a standardami innych ludzi, którzy mają w tej sferze osiągnięcia. W sytuacji spotkania się takich partnerów dla powstania związku małżeńskiego niezbędne są zadania współ- n e, czy to wynikające z sytuacji ocenianej z zewnątrz i niejako zlecającej działania (klasyczne już „pora się żenić”, zagrożenie staropanieństwa przy internalizacji obowiązku małżeńskiego na wsi…), czy też z własnej diagnozy i własnego programu, np. „nie byłoby źle, gdybyśmy mieli wspólny dom i dziecko”. Zadaniem pozaosobistym było w okresie- powojennym świadome rodzicielstwo, którego program stanowiła potrzeba odbudowy potencjału biologicznego zniszczonego wojną narodu, w imię standardów patriotyzmu. Ideałem, w układzie seksualnym pary, jest wzajemne pokrywanie się zadań osobistych i wspólnych, przy aprobacie zadań pozaosobistych bądź uczynieniu z nich zadań osobistych i wspólnych – jak w rodzicielstwie.

W niniejszym rozdziale omówiono powstawanie norm moralności seksualnej, zaznaczając rangę małżeństwa i rodziny jedynie jako instytucjonalizacji roli płci. Poświęcono także uwagę współczesnym procesom autonomizacyjnym seksu, socjalizacji potrzeb seksualnych. Nie ma w nim problematyki przedmałżeńskich, małżeńskich i poza małżeńskich zachowań płciowych. Brak także omówienia miłości jako pola ekspresji współczesnego człowieka i psychologizacji życia seksualnego, brak omówienia komunikacyjnych funkcji (werbalnych i awerbalnych) zachowań seksualnych. Stąd też nie jest to socjologia seksu, ale jej część odpowiadająca na pytanie potocznie sformułowane: „Co ma społeczeństwo do życia seksualnego człowieka?” ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>