Zaloty – rozwinięcie

Informacja na drodze węchowej zostaje przekazana za pomocą substancji zapachowych, tak zwanych feromonów (Vandenbergh, 1975). Substancje te, produkowane przez specjalne gruczoły zapachowe, zostają wydzielane bezpośrednio w powietrze otaczające danego osobnika lub też zostają pozostawione jako ślad zapachowy (często w postaci domieszki do moczu) na różnych elementach otoczenia. Informują one o miejscu pobytu i stanie aktywności seksualnej osobnika wydzielającego feromon (przeważnie samicy). Wydzielanie substancji zapachowej może występować spontanicznie w chwili pojawienia się stanu wzmożonej aktywności seksualnej lub też towarzyszy mu specjalne zachowanie, na przykład pocieranie różnych przedmiotów okolicami ciała, w których mają swoje ujście gruczoły zapachowe, specjalne oddawanie moczu na różne przedmioty itp. Jedynie w drugim przypadku możemy uznać takie przekazywanie informacji zapachowej za formę zalotów, w pierwszym mówimy o wydzielaniu fizjologicznym.

Podobnie jak feromon w przypadku sygnalizacji zapachowej, specjalny odgłos przy sygnalizacji dźwiękowej może stanowić informację dla drugiego osobnika. Informacja ta może być przekazywana u różnych gatunków zwierząt w paśmie słyszalnym dla człowieka lub za pośrednictwem ultradźwięków (Sales, Pye, 1974).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>