ZAPALENIE PRZYDATKÓW MACICY

Jakkolwiek zapalenie jajowodu i jajnika z punktu widzenia anatomicznego należy uważać za dwa odrębne schorzenia, podobieństwo objawów klinicznych i występowanie ich obok siebie prawie z reguły uprawniają do określenia ich w praktyce nazwą zapalenia przydatków (adnexitis, salpingc-ocphoritis).

Zapalenie przydatków powstające w następstwie zakażenia bakteriami, które znajdują tu kprzystne warunki do rozwoju, jest schorzeniem głównie kobiet młodych, w pełni życia płciowego. Tylko wyjątkowo ulegają mu dziewczynki i niewiasty w wieku podeszłym, przy czym u tych ostatnich kobiet jest ono zazwyczaj powikłaniem rozpadającego się złośliwego nowotworu macicy.

Największy odsetek zapaleń jajowodów i jajników jest wywoływany przez drobnoustroje, często spotykane w dolnych drogach rodnych kobiety, a więc przez nieswoiste bakterie ropotwórcze i przez dwoinki rzeżączki.

W większości przypadków zakażenie z macicy przenosi się na jajowody, jakkolwiek w ostrych zapaleniach tego narządu, np. po porodzie, drobnoustroje chorobotwórcze mogą się przedostawać do przydatków naczyniami chłonnymi po uprzednim zajęciu otrzewnej i warstwy mięśniowej macicy. Zakażenie przez ujście brzuszne jajowodów zdarza się znacznie rzadziej, a w przypadkach tych proces chorobowy przenosi się na przydatki zazwyczaj ze schorzałego wyrostka robaczkowego lub otrzewnej. Gruźlica, która powoduje prawie 10% wszystkich zapaleń jajowodów, dostaje się do nich natomiast przeważnie drogą naczyń chłonnych (z otrzewnej) lub krwionośnych (z odległych ognisk zakażenia).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>