ZASTOSOWANIE LECZNICZE W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA CZĘŚĆ 2

Propranolol pogarsza jednak przepływ wieńcowy i zwiększa opór naczyń wieńcowych [306, 403, 426, 472, 1080], co wydaje się w dużej mierze być spowodowane zmniejszeniem ciśnienia perfuzyjnego u ujścia tętnic wieńcowych wskutek kardiodepresyjnego działania propranololu [472, 1064], Natomiast LBA nie utrudniają odczynowego rozszerzenia tętnic wieńcowych powodowanego niedotlenieniem [584]. Badania nad wpływem LBA na krążenie wieńcowe pozostawiły jeszcze wiele niejasności (p. str. 63).

Pierwsze spostrzeżenia poprawy klinicznej u chorych z niewydolnością naczyń wieńcowych leczonych propranololem oparte było na kryteriach subiektywnych, gdyż dotyczyły one oceny liczby tabletek nitrogliceryny przyjmowanych przez chorych i występujących w ciągu doby bólów dusznicowych.

Nie można było więc wykluczyć, że po podaniu propranolołu zmniejszanie się wieńcowych dolegliwości bólowych występuje dzięki osłabieniu ośrodkowej percepcji bólów, bez wpływu propranolołu na ukrwienie mięśnia sercowego lub bez wpływu na komórkową ekonomizację pracy serca (770].

Dalsze badania przeczyły tak jednostronnie pojętej interpretacji mechanizmu działania leczniczego LBA w chorobie wieńcowej.

Z perspektywy czasu, który przyniósł odpowiedź na wiele problemów, można stwierdzić, że LBA w niewydolności naczyń wieńcowych u ludzi działają w sposób złożony:

– 1) zmniejszają zużycie tlenu przez serce [383, 427, 432, 472, 1069, 10801.

– 2) zmniejszają odczynowość serca na wysiłek i emocje [264, 1080],

– 3) zmniejszają percepcję bólu wieńcowego [770, 1080],

– 4) hamują przewodnictwo w ośrodkowych neuronach adrenergicznych lub wywierają działanie neurodepresyjne [117, 130].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>