ZDOLNOŚĆ DO MIŁOŚCI EROTYCZNEJ

Miłość erotyczna bywa mylnie utożsamiana z miłością rozumianą jako postawa oraz miłością rozwijającą się na podłożu potrzeby kontaktu emocjonalnego. Ponieważ atrybuty tych procesów uczuciowych są różne, stwarza to chaos i konflikty wynikające z niespełnionych oczekiwań. Obydwa te procesy uczuciowe często występują równocześnie, chociaż w różnym nasileniu, przy czym nie wyjaśniono w dostatecznym stopniu wzajemnych związków i współzależności między ich powstawaniem i przebiegiem a cechami osobowości człowieka. Miłość erotyczna zawsze wplątana jest w całokształt innych dążeń, potrzeb i motywacji, które mogą istotnie modyfikować jej przebieg i przejawianie się. Brak obiektywnych metod rozpoznawczych przyczynia się do wielu trudności w ustaleniu istnienia miłości erotycznej oraz odróżnieniu jej od innych procesów uczuciowych z zachowanym pożądaniem seksualnym, a nawet od długotrwałego silnego pożądania seksualnego skoncentrowanego na jednej osobie. Niektórzy badacze nie uznają różnic jakościowych między tymi procesami uważając je jedynie za ilościowe zmiany tego samego procesu emocjonalnego wyrastającego na podłożu potrzeby seksualnej.

Zdolność do miłości erotycznej. Istnieją specyficzne zdolności do przeżywania miłości erotycznej, które są różnie wykształcone u różnych ludzi, podobnie jak ma to miejsce z różnymi zdolnościami do rozwoju intelektualnego. Brak szczegółowych danych o ich istocie zmusza do przedstawienia ich raczej w kategoriach objawowych niż przyczynowych. Pewne znaczenie mają czynniki wrodzone, takie jak właściwości temperamentu i siła potrzeby seksualnej oraz czynniki środowiskowe związane z wychowaniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>