Zdrada a zmiany w osobowistości

Zapewne, u niektórych ludzi podjęcie współżycia seksualnego z osobą niekochaną albo dokonanie tzw. zdrady małżeńskiej może wywołać daleko idące zmiany w osobowości związane z poczuciem winy, u innych natomiast podobne zachowania niemal nie dotykają głębszych warstw osobowości. Czy dzieje się to dlatego, że jedni są wrażliwi, mają wyżej rozwinięte poczucie moralne i głębszą odpowiedzialność, drudzy zaś wyzbyci są tych przymiotów, czy też dlatego, że różne były ich środowiska wychowawcze, różne przekonania własne, różne doświadczenia, czy też związane jest to po prostu z innym typem osobowości, odmiennym układem uznawanych wartości, inną ich hierarchią? Jest to zagadnienie nadające się bardziej do badań empirycznych niż czysto teoretycznych rozważań. W każdym razie na podstawie faktów tak różnego reagowania na podobne sytuacje nie wolno wyprowadzać wniosków, co jest, a co nie jest uprawnione, jaki typ zachowań jest „lepszy” albo „gorszy”, jak również wniosku, że wówczas, gdy człowiek ma małą wrażliwość moralną, ma zarazem prawo do zachowań znacznie swobodniejszych. Pozostaje bowiem problem odpowiedzialności, która jest nie tylko kwestią osobistego poczucia i przekonania, lecz wiąże się także z kontaktami społecznymi i z reakcjami, jakie w drugim człowieku wywołują określone zachowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>