ZMIANY ALERGICZNE GŁĘBOKIE

W odróżnieniu od omówionych poprzednio alergicznych powierzchownych zmian wypryskowatych (epidermodermitis allergica), w zmianach

głębokich (dermatitis allergica) siedlisko uczulenia leży nie w komórkach naskórka, lecz w elementach skóry właściwej (śródbłonki naczyń, komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego) i dlatego alergiczne zmiany głębokie objawiają się w postaci rumieni, bąbli pokrzywkowych, grudek świerzbiączkowych, wykwitów plamicy krwotocznej, guzów skórno-podskórnych itp.

Wśród głębokich zmian alergicznych w skórze wyróżnić można następujące grupy.

Zmiany pochodzenia lekowego występują najczęściej w postaci równomiernie rozsianych wykwitów rumieniowatych lub pokrzywkowa- tych i przypominają często wysypkę odrową, szkarlatynową lub kiłową. Niekiedy (w czasie leczenia przetworami bromu lub jodu) powstają w skórze liczne guzy rozmiękające o dnie brodawkowato bujającym (bromoderma et jododerma tuberosum). Nie ma prawie leku podawanego doustnie lub pozajelitowo, który by nie mógł spowodować u pewnych osobników uczulenia, zazwyczaj w tych razach swoistego lub grupowo- swoistego (przykład: choroba posurowicza).

Leczenie polekowych zmian alergicznych polega na odstawieniu danego środka leczniczego oraz na zastosowaniu leków odczulających (antihistaminica, przetwory wapnia, kortykosteroidy itd.).

Zmiany pochodzenia pokarmowego występują po uczuleniu na pewne składniki pokarmów (poziomki, raki, ryby itp.) i objawiają się najczęściej w postaci pokrzywki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>