ZMIANY ZACHODZĄCE W PRZEWODZIE POKARMOWYM

Zmiany histologiczne i czynnościowe zachodzące w przewodzie pokarmowym. Po urodzeniu dziecka zmiany te powodują, że u noworodkó„w i niemowląt po doustnym podawaniu antybiotyków znacznie częściej niż w późniejszych okresach życia występują zaburzenia wchłaniania i zanik jelitowej flory bakteryjnej.

Wzrost. Objawy niepożądane charakterystyczne tylko dla okresu noworodkowego i wczesnego niemowlęcego występują również w przypadkach, gdy lek wpływa na proces wzrostu. Oddziaływanie na wzrost może być wynikiem wybiórczego nagromadzenia leku w rosnących tkankach (np. kumulacja tetracyklin w kościach) lub zmian hormonalnej regulacji rozwoju (np. zahamowanie wzrostu przy długotrwałym podawaniu kortykosteroidów) [13, 23].

Mała masa mięśniowa. U noworodka i niemowlęcia czynnik ten może być przyczyną nagiego, nieprzewidzianego przenikania leku do naczyń krwionośnych po podaniu domięśniowym. Dochodzi do tego wówczas, gdy igła przy wkłuciu. domięśniowym nieoczekiwanie zostanie umieszczona w świetle naczynia lub, gdy przy wstrzykiwaniu następuje miejscowe uszkodzenie – rozerwanie tkanki i naczyń. Sytuację taką stwierdzano np. po wstrzyknięciu małym dzieciom penicyliny prokainowej lub debecyliny (zespół Hoingne’a, zespól Nicolau’a).

Podsumowanie. Istniejąca ogromna różnorodność mechanizmów i możliwości powstawania objawów niepożądanych, przy trudnym, nie zawsze jeszcze możliwym ich przewidywaniu, powoduje, że podanie prawie każdego leku noworodkowi, a zwłaszcza urodzonemu przedwcześnie, związane jest z ryzykiem wywołania działania szkodliwego. Stosowanie leków w tym okresie życia wymaga więc szczególnie wielkiej ostrożności i powinno być ograniczone wyłącznie do bezwzględnych wskazań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>