Zmiany zwyrodnieniowe

Uszkodzenie części miękkich. Do izolowanych uszkodzeń należą: a) naderwanie przyczepów mięśni i więzadeł (np. międzykolcowych) przy nagłych ruchach, b) skrę-cenie stawów międzykręgowych (torebek, więzadeł), c) uszkodzenie chrząstek stawów międzykręgowych i drobne, niewidoczne na radiogramie uszkodzenia wyrostków stawowych (mogą one być przyczyną późnych bólów miejscowych i przedwczesnych zmian zwyrodnieniowych, np. w stawie szczytowo-potylicznym i szczytowo-obro- towym), d) skręcenie i uszkodzenie obrąbka włóknistego krążka międzykręgowego.

Wszystkie te uszkodzenia cechują się nagłym początkiem, dużym, ale szybko mijającym bólem w miejscu uszkodzenia. Leżenie, odpoczynek i fizykoterapia lub blokady nowokainowe przyśpieszają ustępowanie dolegliwości.

Przerwanie obrąbka włóknistego i wypadnięcie jądra miażdżystego może nastąpić po podniesieniu większego ciężaru, po skoku, gwałtownym ruchu, jeżeli obrąbek stał się podatny na urazy w wyniku zmian zwyrodnieniowych. Szczegóły podano w rozdziale o zmianach zwyrodnieniowych.

Większe uszkodzenia, w postaci przerwania więzadeł, torebek stawowych, spotyka się po dużych urazach w połączeniu ze złamaniem lub zwichnięciem kręgu zwykle są one bardziej rozległe, niż wynikałoby to z obrazu radiologicznego.

Powstają one w wyniku gwałtownego ruchu skrętnego lub zgięcia, najczęściej w okolicach największej ruchomości kręgosłupa – w odcinku szyjnym na poziomie C5_6 i stopniowo coraz rzadziej w kierunku dogłowowym i obwodowym. W odcinku lędźwiowym natomiast do zwichnięcia dochodzi rzadziej, i to na poziomie Ls i Lł.

Jednostronne zwichnięcie kręgów szyjnych jest następstwem działania mechanizmu skrętnego i cechuje je oprócz bolesności miejscowej przymusowe ustawienie głowy w zgięciu, nachyleniu do boku i skręceniu w kierunku nie zwichniętego stawu. U szczupłych wyczuć można uskok wyrostka kolczystego do boku. Próba wyprostowania szyi jest bolesna i napotyka opór tkanek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>