Zróżnicowanie erekcji

Biorąc pod uwagę te cechy ilościowo-jakościowe można bardziej szczegółowo zróżnicować erekcje pod względem siły ich przebiegu:

– a. Silne erekcje dzielą się na:

– a.l) silne okresowe erekcje, w czasie których wielkość amplitudy zapisu oraz obwód prącia w fazie erekcji wzrastają i opadają

– a.2) silne aperiodyczne erekcje ze względnie stalą amplitudą zapisu, podczas całego czasu trwania erekcji (lub w ponad 60% czasu erekcji)

– a. 3) silne nieregularne erekcje.

– b. Średnio silne erekcje dzielą się na:

– b. l) średnio silne okresowe erekcje

– b.2) średnio silne aperiodyczne erekcje

– b. 3) średnio silne nieregularne erekcje.

– c. Słabe erekcje dzielą się na:

– c. l) słabe okresowe erekcje

– c.2) słabe aperiodyczne erekc je

– c.3) słabe nieregularne erekcje.

– 7. Periodyczne erekcje podczas snu u mężczyzn między 20 a 50 rokiem życia. Zbadano 164 mężczyzn w wieku 20 – 50 lat. U mężczyzn tych dochodziło do periodycznych erekcji przeciętnie 4 do 6 razy w ciągu nocy, przy czym korelowały one z fazami snu paradoksalnego fazy REM (ryc. 7).

Pierwsza periodyczna erekcja rejestrowana była1 o godzinie 0.30,4. Trwała ona 12,4 minuty i kończyła się o godzinie 0.42,8. Czas od zaśnięcia do nadejścia pierwszej erekcji wynosił 98,9 minuty. Początek korespondującej z tą erekcją fazy marzenia sennego zarejestrowano o godzinie 0.31,4, a czas jej trwania wynosił 13,6 minuty. Okres od zaśnięcia i Prezentowane dane (schemat występowania erekcji) są wartościami średnimi, otrzymanymi z zestawienia uzyskanych w badaniach wyników – przyp. red. do początku aktywizacji bioelektrycznej, psychomotorycznej i wegetatywnej (charakterystycznej dla fazy marzenia sennego – nie rejestrowano w niej żadnej aktywności) wynosił 97,4 minut.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>